Skrota bilen?

Vill du att bilen skrotas på ett seriöst miljömässigt sätt så lämnar du din bil till oss! Vi hanterar ditt fordon miljöriktigt med hårdgjorda ytor för att minimera spill, tömmer bilens alla vätskor som samlas in i vår miljöhall, och därefter hämtas in av certifierad mottagare.

Vill du att vi hämtar din bil så ring till oss för transportpris.

OBS – Gula regbeviset behöver vi för att avregistrera bilen.